registrace

košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Maty-Moto motokros shop, Chotíkov 48, Plzeň-Sever 330 18

IČO: 76391434

Nejsme plátci DPH!

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Dodací a platební podmínky

Při objednání zboží prostřednictvím e-shopu je nutno řádné vyplnit objednací formulář.

Zboží zakoupené prostřednictví e-shopu je zasíláno na dobírku, platba je provedena při doručení zboží. K ceně zboží je připočteno poštovné 120Kč.

 

II. Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zboží jej zkontrolovat.

- v případě poškození obalu zásilky je nutno tuto záležitost řešit přímo s doručovatelem

zásilky.

- v případě poškození zboží ne vlivem poškození obalu je třeba kontaktovat naši firmu telefonicky případně mailem a postupovat dle reklamačního řádu.

- veškeré námi dodávané zboží je vybaveno návody k použití, za jejich ztrátu nebo v případě jejich odstranění v rámci dalšího prodeje neneseme žádnou zodpovědnost

 

III. Vrácení zboží (storno objednávky)

Storno objednávky ze strany kupujícího – máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží. Dle zákona č. 367/2000 Sb. máte právo odstoupit do 14ti dnů od převzetí zboží, které bylo zasláno na dobírku, od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy prosím akceptujete následující podmínky, aby Vám mohla být řádně vrácena kupní cena.

1) odešlete dopis na email: info@maty-moto.comTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ve kterém budete oznamovat, že odstupujete od smlouvy. V dopise uveďte prosím číslo faktury a způsob vrácení kupní ceny tj. složenkou na vaši adresu dle smlouvy nebo na účet (uveďte číslo Vašeho účtu).

2) Zboží doručte do naší firmy, neposílejte na dobírku, s originálem dokladu o koupi (faktury)

3) Zboží nesmí být použito, poškozeno, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu atd.)

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího – vyhrazujeme si právo odstoupit od objednávky v případě, že se dané zboží již přestalo vyrábět nebo se výrazně změnila cena. V případě,že tato situace nastane budete neprodleně informováni.

 

IV.Reklamační řád

 

Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti Maty-moto v případě, že přes veškeré úsilí společnosti o zachování vysoké kvality nabízené zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

 

Základní podmínky reklamace

- vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

- Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

- Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

- Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Maty-moto je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady. (Vyhláška 91/1984 Sb. o opatřeních proti přenosným nemocem).

- Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od uplatnění reklamace

 

Místo a způsob uplatnění reklamace

- zákazník může uplatnit reklamaci osobně, případně poštou – nezasílat však na dobírku. Nákup reklamovaného zboží musí zákazník prokázat nákupním dokladem.

- Pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.

- Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

 

Lhůty pro uplatnění reklamace

- právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost Maty-moto je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

- Záruční dobu nelze zaměňovat s životnosti zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Odstranitelné vady

- Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

- V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost Maty-moto je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

- O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).

- v případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupení od smlouvy pokud:

reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě

zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vat trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

Neodstranitelné vady

- za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

- Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brán tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo:

požadovat výměnu zboží za nové bezvadné

nebo odstoupit od smlouvy

v případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu platných právních předpisů.

   Alpinestars    FLY Racing    UFO    Thor Moto Pirelli  MITAS Tyre  Castrol
 Motorex     MotulHOK 
 GoldČZ 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace